Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 6x^4+7x^3-37x^2-8x+12

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 6x^4+7x^3-37x^2-8x+12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-19T03:54:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 6x^4+7x^3-37x^2-8x+12
  =6x^4+19x^3+x^2-6x-12x^3-38x^2-2x+12
  =x(6x^3+19x^2+x-6)-2(6x^3+19x^2+x-6)
  =(6x^3+19x^2+x-6)(x-2)
  =(x-2)(x+3)(2x-1)(x+2)
   

 2. 6x^4 + 7x^3 – 37x^2 – 8x + 12
  = 6x^4 – 12x^3 + 19x^3 – 38x^2 + x^2 – 2x – 6x + 12
  = 6x^3(x – 2) + 19x^2(x – 2) + x(x – 2) – 6(x – 2)
  = (x – 2)(6x^3 + 19x^2 + x – 6)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )