Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử (5x-4)^2-49x^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
(5x-4)^2-49x^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-12-22T04:32:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (5x-4)^2-49x^2
  =(5x-4)^2-(7x)^2
  =(5x-4-7x)(5x-4+7x)
  =(-2x-4)(12x-4)

 2. (5x-4)^2-49x^2
  =(5x-4)^2-(7x)^2
  =(5x-4-7x)(5x-4+7x)
  =(-2x-4)(12x-4) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )