Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 5x+x^2-2xy-5y+y^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 5x+x^2-2xy-5y+y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-03-14T12:33:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     5x + x^2 – 2xy – 5y + y^2
  = ( 5x – 5y ) + ( x^2 – 2xy + y^2 )
  = 5 ( x – y ) + ( x – y )²
  = 5 ( x – y ) + ( x – y ) ( x – y )
  = ( x – y ) ( x – y + 5 )
   Phương pháp giải :
  +) Áp dụng HĐT thứ 2 : ( a – b )^2 = a^2 – 2ab + b^2
  +) Áp dụng tính chất giao hoán đồng thời tách và gộp các hạng tử lại thành nhóm .

 2. Answer
  5x + x^2 – 2xy – 5y + y^2
  = (5x – 5y) + (x^2 – 2xy + y^2)
  = 5 . (x – y) + (x^2 – 2 . x . y + y^2)
  = 5 . (x – y) + (x – y)^2
  = 5 . (x – y) + (x – y) . (x – y)
  = (x – y) . (x – y + 5)
  $\circledast$ $\text{Áp dụng hằng đẳng thức số 2:}$
  (a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )