Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: 49 (y – 4) ² – 9 (y + 2) ²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
49 (y – 4) ² – 9 (y + 2) ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tháng 2022-12-22T08:35:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =4(2y-17)(5y-11)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  49 (y – 4) ² – 9 (y + 2) ²
  =[7(y-4)]^2-[3(y+2)]^2
  =(7y-28)^2-(3y+6)^2
  =(7y-28-3y-6)(7y-28+3y+6)
  =(4y-34)(10y-22)
  =4(2y-17)(5y-11)

 2. $#Dứa$
  49 (y – 4) ² – 9 (y + 2)²
  ⇔ [7(y  –  4)]² – [3(y + 2)]² 
  ⇔ (7y – 28)² – (3y + 6)²
  ⇔ (7y – 28 – 3y – 6) (7y – 28 + 3y + 6) 
  ⇔ (10y – 22) (4y – 34)
  ⇔ (5y – 11) 4(2y – 17)
  Vậy…….
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )