Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x²+4x+4

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x²+4x+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-11T09:27:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2+4x+4
  =x^2+2.x.2+2^2
  =(x+2)^2
  Áp dụng: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
   

 2. x^2+4x+4
  =x^2+2.x.2+2^2
  =(x+2)^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )