Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `4+4x +x ²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`4+4x +x ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-21T09:41:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4 + 4x + x^2
  = 2^2 + 2 . 2 . x + x^2
  = (2 + x)^2

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  4+4x+x^2
  = 2^2x+2*x*2+^2
  = (2+x)^2
  Áp dụng : (A+B)^2=A^2+2AB+B^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )