Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `4+2x+x ²`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`4+2x+x ²`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-21T13:20:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   4 + 2x + x^2
  = x^2 + 2x + 4

 2. $\text{4 + 2x + x² }$
  $\text{= x² + 2x + 4 }$
  $\text{= x² + 2. x. 1 + 1² + 3 }$
  $\text{= ( x + 1 )² + 3 }$
  $\text{-Phương pháp: dùng Hằng đẳng thức}$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )