Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `x^3y – 4xy^3 + 4x^2y + 8xy^2`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`x^3y – 4xy^3 + 4x^2y + 8xy^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tuần 2022-06-15T21:20:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
    xy(x + 2y)(x – 2y + 4)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^3y – 4xy^3 + 4x^2y + 8xy^2
  = xy(x^2 – 4y^2) + 4xy(x + 2y)
  = xy(x – 2y)(x + 2y) + 4xy(x + 2y)
  = (x + 2y)( xy(x – 2y) + 4xy)
  = xy(x + 2y)(x – 2y + 4)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  y4x+4y+8x
  = xy(x²-4y²+4x+8y)
  =xy[(x²+4x+4)-(4y²+8y+4)]
  =xy[(x+2)²-4(y+1)²]
  =xy[x+2-2(y+1)].[x+2+2(y+1)]
  =xy(x+2-2y-2)(x+2+2y+2])
  =xy(x-2y)(x+2y+4)
                              CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA 🙂

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )