Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : x ³-x+3x ²y-y+3xy ²+y ³

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
x ³-x+3x ²y-y+3xy ²+y ³, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tháng 2022-12-22T15:38:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \qquad x^3-x+3x^2y-y+3xy^2+y^3
  =(x^3+3x^2y+3xy^2+y^3)-(x+y)
  =(x+y)^3-(x+y)
  =(x+y)[(x+y)^2-1]
  =(x+y)(x+y-1)(x+y+1)

 2. x³ – x + 3x²y – y + 3xy² + y³
  = x³ + 3x²y + 3xy² + y³ – x – y
  = (x + y)³ – (x + y)
  = (x + y)² . (x + y) – (x + y)
  = (x + y) . [(x + y)² – 1]
  = (x + y) . [(x + y)² – 1²]
  = (x + y)² . (x + y – 1) . (x + y + 1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )