Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: (3x+1)^2-(x+1)^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử:
(3x+1)^2-(x+1)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 ngày 2022-12-20T22:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1 :
  (3x+1)^(2)-(x+1)^2
  =(3x+1-x-1)(3x+1+x+1)
  =2x(4x+2)
  =4x(2x+1)
  Cách 2 :
  (3x+1)^(2)-(x+1)^2
  =9x^(2)+6x+1-x^(2)-2x-1
  =8x^(2)+4x
  =4x(2x+1)
  #Study well

 2. (3x + 1)^2 – (x + 1)^2
  = (3x + 1 + x + 1)(3x + 1 – x – 1)
  = (4x + 2) . 2x
  = 2x . 2(2x + 1)
  = 4x(2x + 1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )