Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:x^2-xy+y(y-x)

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:x^2-xy+y(y-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tháng 2022-12-22T10:49:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-xy+y(y-x)
  =x(x-y)-y(x-y)
  =(x-y)(x-y)
  =(x-y)^2

 2. x^2-xy+y(y-x)
  =(x^2-xy)-y(-y+x)
  =x(x-y)-y(x-y)
  =(x-y)(x-y)
  =(x-y)^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )