Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 – 6x + 5

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 – 6x + 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 ngày 2022-06-18T00:36:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{x²-6x+5}$
  $\text{=x²-5x-x+5}$
  $\text{=(x²-5x)-(x-5)}$
  $\text{=x(x-5)-(x-5)}$
  $\text{=(x-5)(x-1)}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 6x + 5
  =x²-x-5x+5
  =x(x-1)-5(x-1)
  =(x-5)(x-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )