Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 – 6x + 5

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 – 6x + 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-06-18T00:23:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 6x + 5
  = x^2 – x – 5x + 5
  = x(x – 1) – 5(x – 1)
  = (x – 5)(x – 1)

 2. Phân tích đa thức thành nhân tử :
  x^2 – 6x + 5
  = x^2 – x – 5x + 5
  = (x^2 – x )- (5x – 5)
  = x ( x – 1) – 5 ( x – 1)
  = ( x – 1) ( x – 5)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )