Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2 -5

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
x^2 -5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tuần 2022-06-04T17:54:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{x² – 5 = x² – ( $\sqrt{5}$ )² = ( x – $\sqrt{5}$ )( x + $\sqrt{5}$ )}$
     

  2. Phân tích đa thức thành nhân tử:
    x² – 5
    = x² – (√5)²
    = (x-√5)(x+√5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )