Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+7

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tuần 2022-06-04T10:31:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (x^2 + 10x + 17)(x^2 + 10x + 23)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 7
  = [ (x + 2)(x + 8)][(x+ 4)(x + 6)] + 7
  = (x^2  +2x + 8x + 16)(x^2 + 6x + 4x + 24) + 7
  = (x^2 + 10x + 16)(x^2 + 10x + 24) + 7
  Đặt a = x^2 + 10x + 20
  => (a – 4)(a + 4) + 7
  => a^2 – 16 + 7
  => a^2 – 9
  => (a – 3)(a + 3)
  => (x^2 + 10x + 17)(x^2 + 10x + 23)

 2. (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+7
  =x^2 +2x +8x +16)(x^2 +6x +4x+ 24)+7
  =(x^2+10x+20-4)(x^2+10x+20+4)+7
  =(x^2+10x+20)^2-9
  =(x^2 +10x+23)(x^2 +10x+17)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )