Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2 -4x+4

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2 -4x+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 3 tuần 2022-06-04T13:18:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^2 -4x+4\\=x^2-2x-2x+4\\=x(x-2)-2(x-2)\\=(x-2)(x-2)\\=(x-2)^2$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-4x+4
  =x^2-2.x.2+2^2
  =(x-2)^2
  => Áp dụng hằng đẳng thức Bình phương của 1 hiệu:
  (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  $@Maruko-chan$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )