Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x-2)^{4}+(x^{2}-3x+3)^{2}$ Bạn nào giúp tớ với, tớ cảm ơn nhiều ạ!!!

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x-2)^{4}+(x^{2}-3x+3)^{2}$
Bạn nào giúp tớ với, tớ cảm ơn nhiều ạ!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tháng 2022-11-23T20:13:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x-2)^{4}$+$(x^2 – 3x +3)^2$
  = $x^4$ -8$x^3$ + 24$x^2$ – 32x + 16 + $x^4$ – 6$x^3$ + 15$x^2$ -18x +9
  = 2$x^4$ -14$x^3$ + 39$x^2$ – 50x +25
  = 2$x^4$ -6$x^3$ – 8$x^3$ + 5$x^2$ + 24$x^2$ + 10$x^2$ -20x -30x +25
  = $x^2$ (2$x^2$ -6x +5) -4x(2$x^2$ -6x +5) +5(2$x^2$ -6x +5)
  = (2$x^2$ -6x +5)($x^2$ -4x +5)

 2. Tui gửi nha
  Giải +giải chi tiết
  (X-2)^4+(x^2-3x+3))^2
  =(x-2)^4+(x^2-3x)^2+6(x^2-3x)+9
  =(x^2-4x+4)^2+x^4-6x^3+9x^2+6x^2-18x+9
  =(x^2-4x)^2+8(x^2-4x)+16+x^4-6x^3+15x^2-18x+9
  =x^4-8x^3+16x^2+8x^2-32x+ ……………
  =2x^4-14x^3+39x^2-40x+9
  =2(x^4-7x^3+39/2x^2-20x+9/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )