Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2-2xy+y^2-z^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
x^2-2xy+y^2-z^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 3 tuần 2022-06-04T18:16:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:
  x² – 2xy + y² – z²
  = (x-y)² – z²
  = (x-y-z)(x-y+z)
  – Áp dụng: Hằng đẳng thức số 2: (A-B)² = A² -2.A.B + B²
                   Hằng đẳng thức số 3: A²-B² = (A-B)(A+B)

 2. x^2-2xy+y^2-z^2
  =(x^2 – 2xy + y^2) – z^2
  =(x – y)^2 – z^2
  =(x – y -x )(x – y +z)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )