Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 2x^2(3x^3 – 4x +5)

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
2x^2(3x^3 – 4x +5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 13 phút 2022-06-17T07:28:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    2x^2(3x^3 – 4x +5)
  = 2x^2 . 3x^3 – 2x^2 . 4x + x^2 . 5
  = 6x^5 – 8x^3 + 10x^2
  = 2x^2( 3x^3 – 4x + 5 )
   

 2.    2x^2(3x^3 – 4x +5)
  = 6x^5 – 8x^3 + 10x^2
  = 2x^2( 3x^3 – 4x + 5 )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )