Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: `2x^2 -12x + 18 + 2xy – 6y`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
`2x^2 -12x + 18 + 2xy – 6y`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 ngày 2022-06-15T21:49:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé/
  2x^2-12x+18+2xy-6y
  =2(x^2-6x+9+xy-3y)
  =2.[(x^2-2.3.x+3^2)+y(x-3)]
  =2.[(x-3)^2+y(x-3)]
  =2.(x-3)(x-3+y)
  $\\$
  Ta áp dụng Hằng Đẳng Thức sau: a^2-2ab+b^2=(a-b)^2

 2. 2x^2 – 12x + 18 + 2xy – 6y
  = ( 2x^2 – 12x + 18) + (2xy – 6y)
  = 2( x^2 – 6x + 9) + 2y( x-3)
  = 2(x-3)^2 + 2y(x-3)
  = (x-3)[ 2(x-3) + 2y]
  = (x-3)( 2x – 6 + 2y)
  = 2(x-3)(x-3+y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )