Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử : x ² + 2x+1

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử : x ² + 2x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-11T09:56:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ta có x²+2x+1
  =x²+2×1+1²
  =(x+1)²

 2. x^2+2x+1
  =x^2+2.x.1+1^2
  =(x+1)^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )