Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : (2x+1)^2+2(2x+1)

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : (2x+1)^2+2(2x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 ngày 2022-06-19T00:28:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (Bạn cho mình xin cảm ơn +5☆+ctlhn nha!)
                                 Giải:
    (2x+1)²+2(2x+1)
  =(2x+1)(2x+1)+2(2x+1)
  =(2x+1)[(2x+1)+2]
  =(2x+1)(2x+1+2)
  =(2x+1)(2x+3)
              ♡CHÚC BẠN HỌC TỐT!♡

 2. $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} ( 2x+1)^{2} +2.( 2x+1)\\ =( 2x+1)^{2} +2.( 2x+1) .1+1-1\\ =( 2x+1+1)^{2} -1\\ =( 2x+2)^{2} -1\\ =( 2x+2-1)( 2x+2+1)\\ =( 2x+1)( 2x+3) \ \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )