Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 16-4x^2+12xy-9y^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
16-4x^2+12xy-9y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-11T06:10:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  16 – 4$x^{2}$ + 12xy – 9$y^{2}$
  = 16 – ($2x^{}$)$^{2}$ + 2 . 2x . 3y + ($3x^{}$)$^{2}$ 
  = 16 – ($2x + 3y^{}$)$^{2}$ 
  = [$4^{2}$ – ($2x + 3y^{}$)$^{2}$]
  = ( 4 + 2x + 3y) . (4 – 2x + 3y)
  $@HannLyy$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   16-4x^2 +12xy -9y^2
  =16-(4x^2 -12xy +9y^2)
  =4^2 -[(2x)^2 -2.2x.3y+(3y)^2]
  =4^2 -(2x-3y)^2
  =[4-(2x-3y)][4+(2x-3y)]
  =(4-2x+3y)(4+2x-3y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )