Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 100a^2-(a^2+25)

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 100a^2-(a^2+25), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 12 phút 2022-05-31T23:21:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 100a²-(a²+25)
    =100a²-(a²+5²)
    =(10a)²-(a+5)²
    =(10a+a+5).(10a-a+5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )