Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 10) x² -2x+4 11)x² +2x+1 12)9x² -6xy+y² 13) 4x² -12xy+9y² 14)4x² -9 15)x3 +64

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
10) x² -2x+4
11)x² +2x+1
12)9x² -6xy+y²
13) 4x² -12xy+9y²
14)4x² -9
15)x3 +64, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-11T09:14:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xem lại đề câu 10

  toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-10-2-4-11-2-1-12-9-6y-y-13-4-12y-9y-14-4-9-15-3-64

 2. 10) Sửa đề
  x^2-4x+4
  =x^2-2.x.2+2^2
  =(x-2)^2
  11) x^2+2x+1
  =x^2+2.x.1+1^2
  =(x+1)^2
  12) 9x^2-6xy+y^2
  =(3x)^2-2.3x.y+y^2
  =(3x-y)^2
  13) 4x^2-12xy+9y^2
  =(2x)^2-2.2x.3y+(3y)^2
  =(2x-3y)^2
  14) 4x^2-9
  =(2x)^2-3^2
  =(2x-3)(2x+3)
  15) x^3+64
  =x^3+4^3
  =(x+4)(x^2-4x+16)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )