Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 1/8. x^3+y^3

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 1/8. x^3+y^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 3 tuần 2022-06-04T11:34:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\frac{1}{8}$ .$x^3$+$y^3$
  =$\frac{1x^3}{8}$ +$y^3$
  =$\frac{x^3}{8}$+ +$y^3$
  = $\frac{x^3}{8}$+$\frac{8y^3}{8}$
  =$\frac{x^3+8y^3}{8}$
   

 2. X^3+y^3
  =(x+y)×(x^2-xy+y^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )