Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nahan tử `4-2x+x ²`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nahan tử
`4-2x+x ²`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-21T12:06:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    4 – 2x + x^2
    ⇒ Không thể phân tích đa thức thành nhân tử bởi các số hữu tỉ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )