Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nt 2xy + 3z + 6y + xz 2 cách

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nt
2xy + 3z + 6y + xz
2 cách, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 4 ngày 2022-06-18T21:09:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cách 1 :
     $ 2xy + 3z + 6y + xz $
  $ = ( 2xy + 6y ) + ( xz + 3x ) $
  $ = 2y ( x + 3 ) + z ( x + 3 ) $
  $ = ( 2y + z ) ( x +3 ) $
  Cách 2 :
    $ 2xy + 3z + 6y + xz $
  $ = ( 3z + 6y ) + ( xz + 2xy ) $
  $ = 3 ( z + 2y ) + x ( z + 2y ) $
  $ = ( 3 + x ) ( z + 2y ) $ 
   

 2. \text{# Xà Phòng}
  Cách 1 :
  \text{2xy + 3z + 6y + xz }
  \text{= (2xy + 6y) + ( 3z + xz )}
  \text{ = 2y(x +3) + z(3 +x)}
  \text{= ( x+3) (2y+z)}
  Cách 2 :
  \text{2xy + 3z + 6y + xz}
  \text{= ( 2xy + xz) + ( 3z + 6y)}
  \text{= x ( 2y+z) + 3(z + 2y) }
  \text{= (2y+z)(x+3)}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )