Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử `y`²^2-4`x`^2+4`x`-1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử `y`²^2-4`x`^2+4`x`-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-03-14T17:15:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y^2 – 4x^2 + 4x – 1
  = y^2 – ( 4x^2 – 4x + 1 )
  = y^2 -( 2x – 1 )^2
  = [ y – ( 2x – 1 )][ y + ( 2x – 1 )]
  = ( y – 2x + 1 )( y + 2x – 1 )
  HĐT sử dụng: a^2 – 2ab + b ^2 – ( a – b )^2
                           a^2 – b^2 = ( a – b )( a + b )

 2. Gửi bạn:
  $y^2-4x^2+4x-1$
  $=y^2-(2x)^2+4x-1$
  $=y^2-[(2x)^2-4x+1]$
  $=y^2-(2x-1)^2$
  $=(y+2x-1)(y-2x+1)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )