Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử x mũ 2 – 25 + y mũ 2 + 2xy

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử x mũ 2 – 25 + y mũ 2 + 2xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 7 ngày 2022-04-14T08:25:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x²-25+y²+2xy
  = (x²+2xy+y²)-25
  = (x+y)²-5²
  = (x+y-5)(x+y+5)

 2. x^2 – 25 + y^2 + 2xy
  = ( x^2 + 2xy + y^2 ) – 25
  = ( x + y )^2 – 5^2
  = ( x + y + 5 ) ( x + y – 5 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )