Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) xy-yz-3(x-z) b) x^2-y^2+4y-4

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) xy-yz-3(x-z)
b) x^2-y^2+4y-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 4 ngày 2022-06-18T19:49:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân tích đa thức thành nhân tử:
  $\rm a)\\xy-yz-3.(x-z)\\=y.(x-z)-3.(x-z)\\=(y-3)(x-z)\\b)\\x^2-y^2+4y-4\\=x^2-(y^2-4y+4)\\=x^2-(y^2-2.y.2+2^2)\\=x^2-(y-2)^2\\=(x-y+2)(x+y-2)$

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a) xy-yz-3(x-z)$
  $= y(x-z)-3(x-z)$
  $=(y-3)(x-z)$
  $b)x^2-y^2+4y-4$
  $= x^2-(y^2-4y+4)$
  $= x^2-(y-2)^2$
  $= (x-y+2)(x+y-2)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )