Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử a. 3x^2y^2-12xy^2+6xy b. 4x^2+8xy-3x-6x

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử
a. 3x^2y^2-12xy^2+6xy
b. 4x^2+8xy-3x-6x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 tuần 2022-06-04T15:11:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 3x^2y^2 – 12xy^2 + 6xy
  = 3xy . xy – 3xy . 4y + 3xy . 2
  = 3xy (xy – 4y + 2)
  b) 4x^2 + 8xy – 3x – 6y
  = (4x^2 + 8xy) – (3x + 6y)
  = 4x(x+2y) – 3(x+2y)
  = (4x-3)(x+2y)

 2. $\\$
  a,
  3x^2y^2 – 12xy^2 + 6xy
  = 3xy (xy – 4 y + 2)
  b,
  4x^2 + 8xy -3x-6y
  = 4x (x+2y) – 3 (x+2y)
  = (x+2y)(4x-3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )