Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 12x-9-4x²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
12x-9-4x², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 7 ngày 2022-06-16T23:22:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 12x-9-4x^2
  =-4x^2+12x-9
  =-(4x^2-12x+9)
  =-[(2x)^2-2.2x.3+3^2]
  =-(2x-3)^2
  Áp dụng hằng đẳng thức:
  (A-B)^2=A^2-2AB+B^2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  12x – 9 – 4x^2
  = – (4x^2 – 12x + 9)
  = – [(2x)^2 – 2.2x.3 + 3^2]
  = – (2x – 3)^2
  * Dùng HĐT 2: (a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )