Toán Lớp 8: Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử?

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 3 ngày 2022-12-21T03:23:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  mx+my+m
  = m(x+y+1)
  Đặt nhân tử chung là m vì tất cả các đơn thức trong đa thức đều chứa biến m

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   mx+my+m
  =m.x+m.y+m.1
  =m(x+y+1)
   Phương pháp: Đặt nhân tử chung.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )