Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 9x 2 – 6x + 1 thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 9x 2 – 6x + 1 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tuần 2022-06-11T22:45:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ 9x^2 – 6x + 1 $
  $ = ( 3x )^2 – 2 . 3x . 1 + 1^2$
  $ = ( 3x – 1 )^2$
       Áp dụng hằng đẳng thức số 2 
     $ ( a – b )^2 = a^2 – 2ab + b^2$

 2. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  $9x^2-6x+1\\=(3x)^2-2.3x.1+1^2\\=(3x-1)^2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )