Toán Lớp 8: phân tích đa thức 8x ³+12x ²y+6xy ²+y ³

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức 8x ³+12x ²y+6xy ²+y ³, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T08:14:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3
  =(2x)^3+3.(2x)^{2}.y+3.2x.y^2+y^3
  =(2x+y)^3
  Áp dụng: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  8x^3+12x^2y+6xy+y^3                       
  =(2x)^3+3.(2x)^2y+3.2x.y+y^3
  =(2x+y)^3
  Hằng đẳng thức: A^3+3A^2B+3AB^2+B^3=(A+B)^3

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )