Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 64x 3 – 125 thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 64x 3 – 125 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 phút 2022-06-11T22:17:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 64x^{3} – 125
  = (4x)^{3} – 5^{3}
  = ( 4x – 5)( 16x^{2} + 20x + 25 ) 
  Ta áp dụng hằng đẳng thức thứ 7 :
  A^{3} – B^{3} = (A – B)( A^{2} + AB + B^{2} )

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   64x^3 -125 = (4x)^3 – 5^3 = ( 4x-5)(16x^2 + 20x + 25)
  Xin hay nhất##

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )