Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 3 – 6x 2 y +12xy 2 – 8y 3 thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 3 – 6x 2 y +12xy 2 – 8y 3 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tuần 2022-06-11T22:21:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Áp dụng hằng đẳng thức $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$}$
  $x^3-6x^2+12xy^2-8y^3$
  $=x^3-3.x^2.2y+3.x.(2y)^2-(2y)^3$
  $=(x-2y)^3$

 2. $ x^3 – 6x^2y + 12xy^2 – 8y^3 $
  $ = x^3 – 3 . x^2 . 2y + 3 . x . (3y)^2 – ( 3y )^3 $
  $ = ( x – 3y )^3$
        Áp dụng hằng đẳng thức số 5
     $ ( a – b )^3 = a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3 $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )