Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 3x²-3xy-5x+5y thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 3x²-3xy-5x+5y thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-15T23:54:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3x^2-3xy-5x+5y
  =(3x^2-3xy)-(5x-5y)
  =3x.(x-y)-5.(x-y)
  =(x-y)(3x-5)
  Cho mk xin hay nhất please
  Thank you

 2. Giải đáp:
  3x^2-3xy-5x+5y
  = (3x^2-3xy)-(5x-5y)
  = 3x(x-y)-5(x-y)
  = (x-y)(3x-5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )