Toán Lớp 8: phân tích đa thức x^3-3x^2-5x+15 thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức x^3-3x^2-5x+15 thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 tháng 2022-06-21T01:35:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (x-3)(x^2-5)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3-3x^2-5x+15
  =(x^3-3x^2)-(5x-15)
  =x^2(x-3)-5(x-3)
  =(x-3)(x^2-5)
    Chúc bn hc tốt????
        $\text{#LinhSad}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3- 3x^2 – 5x+15
  = x^2(x – 3) – 5(x – 3)
  = x^2(x – 3) – 5(x – 3)
  = (x^2 – 5)(x – 3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )