Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 25x 2 – 9 thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 25x 2 – 9 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tuần 2022-06-11T22:34:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #huy
  25x^2-9
  =(5x)^2-3^2
  =(5x-3)(5x+3)
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $25x^2 – 9$
  $= (5x)^2 – 3^2$
  $= (5x-3)(5x+3) $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )