Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 2 – xy + 5x – 5y thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 2 – xy + 5x – 5y thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 14 phút 2022-06-11T22:11:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\\$
    Giải đáp + giải thích các bước giải :
    $x^2-xy+5x-5y\\=(x^2-xy)+(5x-5y)\\=x(x-y)+5(x-y)\\=(x-y)(x+5)$
     

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $ x^2 – xy + 5x – 5y\\=x(x-y)+5(x-y)\\=(x-y)(x+5)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )