Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 2 – y 2 + 8(x + 2) thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức x 2 – y 2 + 8(x + 2) thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tuần 2022-06-11T21:42:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^{2} – y^{2} + 8(x + 2)
  = x^{2} – y^{2} + 8x + 16
  = (x^{2} + 8x + 16) – y^{2}
  = (x + 4)^{2} – y^{2}
  = (x + 4 – y)( x + 4 + y)
   

 2. #tnvt
  x^2-y^2+8(x+2)
  =x^2-y^2+8x+16
  =x^2+8x+16-y^2
  =x^2+2.x.4+4^2-y^2
  =(x+4)^2-y^2
  =(x+4-y)(x+4+y)
  HĐT: a^2+2ab+b^2=(a+b)^2
           a^2-b^2=(a+b)(a-b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )