Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử c) 2x^2+7x+6

Question

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử c) 2x^2+7x+6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-20T06:33:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2x^2 + 7x + 6
  2x^2 + 4x + 3x + 6
  = 2x(x + 2) + 3(x + 2)
  = (x + 2)(2x + 3)
  Gửi bạn
   

 2. Giải đáp:
  2x^2+7x+6=(2x+3)(x+2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  c)
  2x^2+7x+6
  =2x^2+4x+3x+6
  =2x.(x+2)+3.(x+2)
  =(2x+3)(x+2) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )