Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a,x^3-x^2-14x+24

Question

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a,x^3-x^2-14x+24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 tuần 2022-04-07T22:34:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. \text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}
  a, x^3-x^2-14x+24
  =x^3-3x^2+2x^2-6x-8x+24
  =x^2(x-3)+2x(x-3)-8(x-3)
  =(x-3)(x^2+2x-8)
  =(x-3)(x^2+4x-2x-8)
  =(x-3)[x(x+4)-2(x+4)]
  =(x-3)(x+4)(x-2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )