Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a. x^2 -5 x + 6 b. y (x – z ) + 7 ( z – x )

Question

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a. x^2 -5 x + 6
b. y (x – z ) + 7 ( z – x ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 3 tuần 2022-06-04T13:25:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{a, x² – 5x + 6y}$
  $\text{= x² – 2x – 3x + 6}$
  $\text{= (x² – 2x) – (3x – 6)}$
  $\text{= x(x – 2) – 3(x – 2)}$
  $\text{= (x – 3)(x – 2)}$
  $\text{b, y(x – z ) + 7( z – x )}$
  $\text{= y(x – z) – 7(x – z)}$
  $\text{= (y – 7)(x – z)}$

 2. a) x² – 5x + 6
  =x² – 2x – 3x + 6 
  =x(x-2) – 3(x-2)
  =(x-2)(x-3)
  b)y(x-z) + 7(z-x)
  =y(x-z)-7(x-z)
  =(x-z)(y-7)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )