Toán Lớp 8: phân tích 2x^3 +2xy^2+4x^2y thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: phân tích 2x^3 +2xy^2+4x^2y thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tuần 2022-06-11T20:21:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #tnvt
  2x^3+2xy^2+4x^2y
  =2x.x^2+2x.y^2+2x.2xy
  =2x(x^2+y^2+2xy)
  =2x(x+y)^2
  $\\$
  HĐT: a^2+2ab+b^2=(a+b)^2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $2x^3 +2xy^2+4x^2y$
   $=2x(x^2 +y^2+2xy)$
   $=2x(x^2 +2xy+y^2)$
   $=2x(x+y)^2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )