Toán Lớp 8: Phân thích đa thức thành nhân tử: a/ x^6-1 b/ x^5+3x^2-4x Mọi người giúp em với ạ, mong mọi người trình bày rõ ràng ạ

Question

Toán Lớp 8: Phân thích đa thức thành nhân tử:
a/ x^6-1
b/ x^5+3x^2-4x
Mọi người giúp em với ạ, mong mọi người trình bày rõ ràng ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tháng 2022-12-19T08:36:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)x^6-1
  =(x^3)^2-1
  =(x^3-1)(x^3+1)
  =(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)
  b)x^5+3x^2-4x
  =x(x^4+3x-4)
  =x(x^4-1+3x-3)
  =x[(x-1)(x^3+x^2+x+1)+3(x-1)]
  =x(x-1)(x^3+x^2+x+4)

 2. Giải đáp:
  a)(x+1)(x²-x+1)(x-1)(x²+x+1)
  b)x(x-1)(x³+x²+x+4)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)x^6-1
  =(x^3)^2-1^2
  =(x^3+1)(x^3-1)
  =(x+1)(x²-x+1)(x-1)(x²+x+1)
  b)x^5+3x²-4x
  =x^5+x^4-x^4+x³-x³+4x²-x²-4x
  =(x^5+x^4+x³+4x²)-(x^4+x³+x²+4x)
  =x²(x³+x²+x+4)-x(x³+x²+x+4)
  =(x²-x)(x³+x²+x+4)
  =x(x-1)(x³+x²+x+4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )