Toán Lớp 8: phân thích đa thức thành nhân tử 9x^2 + 18xy – 5x – 10y

Question

Toán Lớp 8: phân thích đa thức thành nhân tử
9x^2 + 18xy – 5x – 10y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 7 ngày 2022-04-14T09:58:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 9x^2 + 18xy – 5x – 10y
  =(9x^2 + 18xy) – (5x + 10y)
  =9x(x +2y) – 5(x + 2y)
  =(x + 2y)(9x – 5)
  x^2-5x+6
  =x^2-2x-3x+6
  =(x^2-2x)-(3x-6)
  =x(x-2)-3(x-2)
  =(x-2)(x-3)
  x^2+x-6
  =x^2-2x+3x-6
  =(x^2-2x)+(3x-6)
  =x(x-2)+3(x-2)
  =(x-2)(x+3)
   

 2. 9x^2 + 18xy – 5x – 10y
  = 9x(x + 2y) – 5(x+2y)
  = (9x – 5 )( x + 2y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )