Toán Lớp 8: nghiệm của đa thức (x+2)^3-6(x+1)^2-1

Question

Toán Lớp 8: nghiệm của đa thức (x+2)^3-6(x+1)^2-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 38 phút 2022-06-17T02:40:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  ( x + 2 )^3 – 6 ( x + 1 )^2 – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6 ( x^2 + 2x + 1 ) – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6x^2 – 12x – 6 – 1
  = x^3 + ( 6x^2 – 6x^2 ) + ( 12x – 12x ) + ( 8 + 6 – 1 )
  = x^3 + 1
  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 2 )^3 – 6 ( x + 1 )^2 – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6 ( x^2 + 2x + 1 ) – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6x^2 – 12x – 6 – 1
  = x^3 + ( 6x^2 – 6x^2 ) + ( 12x – 12x ) + ( 8 + 6 – 1 )
  = x^3 + 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )